(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nói trên có tổng mức đầu tư là 495,099 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong quý II/2022, HANDICO giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển nhà và đô thị số 2 tổ chức lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm: Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Gói thầu Thẩm tra thiết kế cơ sở; Gói thầu Thẩm tra Dự án (không bao gồm thiết kế cơ sở). Thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là 120 ngày, 2 gói còn lại đều là 45 ngày. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.