(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng vừa yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Chế tạo linh kiện cơ khí Cao Đức Thiệu Hưng (Trung Quốc) liên hệ với Sở để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Theo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 021043000066 chứng nhận lần đầu ngày 25/1/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 13/8/2008, Công ty TNHH Chế tạo linh kiện cơ khí Cao Đức Thiệu Hưng sẽ thực hiện Dự án Đầu tư Nhà máy Chế tạo mắc quần áo An Cương. Dự án có địa điểm thực hiện tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, với diện tích đất sử dụng là 9.713 m2.

Tuy nhiên, dự án trên của Công ty TNHH Chế tạo linh kiện cơ khí Cao Đức Thiệu Hưng đã ngừng hoạt động từ tháng 11/2013 mà không rõ lý do. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thu hồi dự án này. Trường hợp nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư, việc chấm dứt hoạt động của Dự án vẫn sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.