Hải Phòng: Đấu giá dự án thương mại, dịch vụ vịnh trung tâm Cát Bà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng) đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và đấu giá tài sản công gắn liền với đất thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng giá khởi điểm số tiền thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần, giá trị tài sản công gắn liền với đất là 2.125,6 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước là 425,123 tỷ đồng.

Tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và quy định tại Phương án đấu giá, quyết định đấu giá, giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê và đấu giá tài sản công gắn liền với đất thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 2 - 19/12/2022. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 22/12/2022.

Chuyên đề