(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án có sử dụng đất trên địa bàn, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang và Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Bắc sông Hương, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu, do chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển (Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng Sao Mai). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là từ quý I/2020. Dự án có tổng chi phí tạm tính hơn 114,416 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 99.446,9 m2.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Bắc sông Hương, từ tháng 1/2020 sẽ bắt đầu tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư. Dự kiến tổng chi phí thực hiện Dự án là hơn 130 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) với diện tích đất sử dụng là 9,6 ha.