(BĐT) - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group) vừa thông qua nghị quyết mua lại 98% vốn cổ phần của Công ty CP Hưng Thắng Lợi Gia Lai theo phương thức bù trừ các khoản nợ phải thu. 

Cụ thể, HAGL Group dự kiến nhận chuyển nhượng 76,93 triệu cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai với giá 32.200 đồng/CP, tương ứng tổng giá trị hơn 2,477 tỷ đồng.

Trước đó, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã nhận được 50 triệu cổ phần của HAGL Agrico thông qua hình thức hoán đổi các khoản nợ. Qua đó, Hưng Thắng Lợi Gia Lai trở thành cổ đông lớn với sở hữu 5,64% vốn điều lệ HAGL Agrico.