Hà Tĩnh: Đấu giá Tổ hợp khách sạn bar, massage Bảo An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh đang bán đấu giá 2 tài sản là Tổ hợp khách sạn bar, massage Bảo An và quyền sử dụng 800 m2 đất tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Tổng giá khởi điểm của tài sản khoảng 53 tỷ đồng.
 Thị xã Kỳ Anh
Thị xã Kỳ Anh

Tài sản bán đấu giá gồm: Một là, tổ hợp khách sạn bar, massage Bảo An có diện tích xây dựng là 690,2 m2; diện tích sàn xây dựng là 5.401 m2; cấp công trình cấp II tại TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ hợp khách sạn bar, massage Bảo An xây dựng trên quyền sử dụng đất thuê hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 16/08/2062. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 095888 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp ngày 18/08/2016 mang tên Công ty CP Thương Mại Việt Hà. Tài sản bán đấu giá còn có toàn bộ máy móc, trang thiết bị, nội thất, vật phụ, cây trồng.

Giá khởi điểm của tài sản là 48,31 tỷ đồng, tiền đặt trước là 9 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá làm thủ tục thuê đất theo quy định.

Hai là, quyền sử dụng 800 m2 đất tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 34/371, thôn Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm của tài sản là 4,797 tỷ đồng, tiền đặt trước là 900 triệu đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng tài sản theo quy định. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản nói trên.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá tổ chức vào ngày 18/2/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên đề