(BĐT) -  Quyền sử dụng 32 lô đất tại khu quy hoạch xen dặm đất ở dân cư tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang được bán đấu giá với giá khởi điểm khoảng 1 triệu đồng/m2 đất.  
Hà Tĩnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại khu quy hoạch xen dặm đất ở dân cư tại thị trấn Tiên Điền. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hà Tĩnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại khu quy hoạch xen dặm đất ở dân cư tại thị trấn Tiên Điền. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA tại Hà Tĩnh và UBND huyện Nghi Xuân vừa thông báo tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại khu quy hoạch xen dặm đất ở dân cư tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Các lô đất bán đấu giá có tổng diện tích 5.101,5 m2; tổng giá khởi điểm là 14,457 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ 111,2 – 235,4 m2/lô đất. Giá khởi điểm của các lô đất từ 151,9 – 1.122 triệu đồng/lô đất. Xét theo giá khởi điểm từng m2 đất, có lô đất giá khởi điểm chỉ tương đương 1 triệu/m2 đất; có lô đất có giá khởi điểm 4,8 triệu đồng/m2 đất.

Khánh hàng tham gia đấu giá xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 17/12/2021 đến ngày 6/1/2022 tại các khu quy hoạch xen dặm đất ở dân cư tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 5 Quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­ Kết quả trả giá được công bố vào 8h ngày 8/1/2022 tại hội trường UBND thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.