(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương (295 tỷ đồng) và ngân sách Tỉnh (155,52 tỷ đồng).

Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, cấp III, quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 8.880,56 m (bao gồm cả chiều dài cầu). Trong đó, điểm đầu lý trình Km00+00 giao với tuyến tránh Quốc lộ 1, thị xã Kỳ Anh tại lý trình Km576+00, điểm cuối lý trình Km8+880,56 giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 thị xã Kỳ Anh tại Km583+510.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2025.