Hà Nội thu gần 11.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thu khoảng 10.880 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất đạt 11.055 tỷ đồng/20.700 tỷ đồng, đạt 53,4% theo kế hoạch...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam vừa cho biết, trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND thành phố trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai thành phố Hà Nội thời kỳ 2021- 2030. Hội đồng thẩm định quy hoạch Thành phố họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021- 2030 của 18/18 huyện, thị xã; trình UBND Thành phố phê duyệt được 16/18 huyện, thị xã (2 huyện đang hoàn thiện dự kiến trình phê duyệt trong tháng 1/2022).

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu cho UBND Thành phố, báo cáo HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 30/30 quận, huyện, thị xã.

Tổng số thửa đất cần đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư là 1.678.912 thửa đất, kê khai, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận là 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở 254.389 căn/ 368.337 căn, đạt 69,1%. Cấp Giấy cho người mua nhà tái định 14.243/ 15.279 căn, đạt 93,22%.

Trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ông Lê Thanh Nam cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 255 dự án, diện tích là 370,1ha.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, năm 2021, đã thực hiện được khoảng 10.880/12.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Cùng với đó, thu tiền sử dụng đất đạt 11.055 /20.700 tỷ đồng, đạt 53,4% theo kế hoạch. Thu tiền thuê đất đạt 7.250/5.820 tỷ đồng, đạt 124,5% theo kế hoạch thu được UBND thành phố giao.

Tổng hợp nhu cầu giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố, tính đến nay đã giao được 40.535/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16%, tương ứng với 399,67ha, còn lại 9.410 hộ (18,84%) tương ứng với 142,762 ha chưa được giao đất dịch vụ.

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, tổng số thửa đất cần đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư là 1.678.912 thửa đất, kê khai, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận là 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở cho 254.389 căn/368.337 căn (tại 787 dự án), đạt 69,1%. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định 14.243/15.279 căn, đạt 93,22%.

Về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 617.964/622.861 giấy chứng nhận, đạt 99,21%. Cấp Giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các tổ chức được 21.969 thửa đất (trong đó, cấp Giấy chứng nhận được 20.605 thửa; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu được 1.364 thửa)…

Về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biến động, giao dịch đảm bảo, đăng ký đất đai,.... tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 456.408 hồ sơ (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt năm 2021 khoảng 470.000 hồ sơ), đã giải quyết 407.169 hồ sơ, đang giải quyết 49.239 hồ sơ, trong đó tiếp nhận tại các Chi nhánh là 329.806 hồ sơ, tiếp nhận tại Văn phòng trung tâm là 126.602 hồ sơ. Tổng thu dịch vụ công khoảng 194 tỷ đồng, tổng thu phí lệ phí khoảng 191,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai 25 đoàn thanh tra, kiểm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền hơn 3,782 tỷ đồng; phối hợp với liên ngành thành phố tiến hành rà soát, thanh tra, hậu kiểm 379 dự án và 26 dự án (phát sinh) chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai...

Chuyên đề