Hà Nội sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay việc xuất trình sổ hộ khẩu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa chỉ đạo phương thức sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...
Sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai một số nội dung:

Thực hiện các biện pháp, phương thức thông tin và truyền thông trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tại các phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Cụ thể là, sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc “Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022” và quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư