(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn trong năm 2021 - 2022.
Từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 1 năm 2022, Hà Nội phấn đấu trên 95% trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm chủng đủ mũi vắc xin Covid-19

Từ quý 4 năm 2021 đến hết quý 1 năm 2022, Hà Nội phấn đấu trên 95% trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm chủng đủ mũi vắc xin Covid-19

Theo Kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai tiêm vắc xin cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vắc xin và tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2021 đến hết quý I/2022 (thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ).

Muc tiêu của chiến dịch là trên 95% trẻ em từ 12 - 17 tuổi sống trên địa bàn Hà Nội được tiêm chủng đủ mũi vắc xin Covid-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế.

Về lộ trình triển khai, Hà Nội tiêm chủng theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi), theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch của Thành phố.

Cũng theo kế hoạch này, khi nguồn vắc xin chưa đủ, việc phân bổ số lượng vắc xin cho các quận, huyện, thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên, đó là: Có ca F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, giáp ranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung... Khi có đủ vắc xin, việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn Thành phố.

Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch, Thành phố sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm bảo đảm tối ưu cho công tác phòng, chống dịch bệnh với nguyên tắc: Ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận, huyện đang có dịch.

Hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Địa điểm triển khai tại cộng đồng hoặc trường học tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học. Theo đó, tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học.

Đồng thời, huy động các điểm tiêm chủng tại tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Tăng cường nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm.