(BĐT) - UBND TP. Hà Nội đang lên kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố năm 2016. Theo đó, Hà Nội đang tiến hành rà soát, giảm thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực để đạt được mục tiêu “thăng hạng” lên nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá.
Chỉ số PCI của Hà Nội năm 2015 đạt 59 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh Internet

Chỉ số PCI của Hà Nội năm 2015 đạt 59 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh Internet

Cải thiện chậm và chưa có đột phá trong môi trường đầu tư, kinh doanh

Theo UBND Thành phố, chỉ số PCI của Hà Nội năm 2015 đạt 59 điểm, xếp vị trí thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2014 và nằm ở nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá.

Tuy nhiên, sự cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm so với yêu cầu và chưa có sự đột phá. Cụ thể, năm 2015, bên cạnh 3 chỉ số tăng hạng (tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; môi trường cạnh tranh bình đẳng; đào tạo lao động), 1 chỉ số không thay đổi thứ hạng (thiết chế pháp lý) thì có tới 6/10 chỉ số giảm hạng.

Đáng chú ý, trong các chỉ số giảm hạng có các chỉ số rất quan trọng như: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí gia nhập thị trường; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN).

Cải thiện từng chỉ số thành phần

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Nội đã đưa ra các yêu cầu cụ thể, giao cho từng đơn vị đầu mối để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, để cải thiện từ 5 - 7 bậc xếp hạng của chỉ số “chi phí không chính thức”, UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã công khai thông tin Đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính...

Đối với các dịch vụ hỗ trợ DN, Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN; chủ động thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc DN theo ngành, lĩnh vực và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN. Nhằm hỗ trợ DN gia nhập thị trường, Hà Nội đặt chỉ tiêu cải thiện từ 7 - 10 bậc xếp hạng với việc đẩy nhanh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Từ tháng 2/2016, các hồ sơ đăng ký DN qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc (giảm 33% so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục giảm thời gian đăng ký thành lập mới DN theo hướng tăng cường hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu để DN có thể chuẩn bị hồ sơ hợp lệ trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, xây dựng quy trình, cắt giảm đến 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với các yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.