Hà Nội giám sát việc đầu tư, cải tạo công trình phục vụ Sea games 31

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định thực hiện các chương trình giám sát trong tháng 3. Có 5 nội dung cơ bản được HĐND thành phố Hà Nội giám sát trong thời gian này, trong đó có các công trình đầu tư công.

Cụ thể, trên lĩnh vực thực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đoàn giám sát của HĐND thành phố sẽ thực hiện theo 4 nội dung chính.

Thứ nhất, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai là tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, các giải pháp hoàn thiện thể chế, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với nội dung thứ 5, giám sát các công trình đầu tư công, theo quyết định của HĐND thành phố, đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố và công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

HĐND thành phố Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện nhiều công trình đầu tư công trên lĩnh vực thể thao. ảnh 1

HĐND thành phố Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện nhiều công trình đầu tư công trên lĩnh vực thể thao.

Nêu mục của đợt giám sát trên lĩnh vực triển khai các quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công, đại diện các đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội;

Làm rõ kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua đó, kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công SEA Games 31.

Thời gian giám sát dự kiến thực hiện trong tháng 3/2022.

Chuyên đề