(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hà Nội cho biết, năm 2017, Sở được UBND Thành phố giao hơn 913,4 tỷ đồng thực hiện 8 dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp.

Liên quan đến nguồn vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư, vốn sự nghiệp ngân sách thành phố bố trí 137,51 tỷ đồng cho 64 dự án, trong đó có 25 công trình, với kinh phí 38,66 tỷ đồng thuộc nhóm công trình cải tạo chống xuống cấp trụ sở làm việc của 12 đơn vị.

Đối với 25 công trình nêu trên, hiện đã phê duyệt xong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu; đã duyệt chỉ định thầu và chuẩn bị thi công 4 gói thầu; với 21 gói thầu còn lại, đã duyệt 18 hồ sơ mời thầu của 21 gói thầu này và đang thực hiện đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu. Dự kiến, đầu tháng 4/2017 sẽ lựa chọn xong nhà thầu và tiến hành thi công.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT Thành phố đã giao Ban Quản lý dự án sông Tích 38 công trình, kinh phí 83,85 tỷ đồng cải tạo chống xuống cấp. Đồng thời, giao Chi cục Thủy lợi 1 công trình, kinh phí 15 tỷ đồng của Dự án Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.