Hà Nam gọi đầu tư vào 3 lĩnh vực tiềm năng

(BĐT) - Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 6/8/2016. Tại Hội nghị này, Hà Nam kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào 3 lĩnh vực chính là: công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thương mại - dịch vụ - du lịch.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế về vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực để phát triển các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại - dịch vụ - du lịch, tuy nhiên, sự phát triển của Hà Nam trong những năm qua được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng của Tỉnh.                  

Chuyên đề