(BĐT) - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đang tiếp tục được rao bán đấu giá với giá khởi điểm 1.351,7 tỷ đồng. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 14/6/2021 tại Khách sạn Super Hotel Candle, địa chỉ tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hạ giá khởi điểm, Thủy điện Sông Bung 5 được đấu giá lần thứ 5

Ngày 17/5, Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản đối với Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5. Nhà máy nằm trên diện tích đất 257,02 ha tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Quy mô của Nhà máy là công trình cấp II; công suất lắp máy 2x28,5 MW; sản lượng điện hằng năm là 187,06 triệu kWh.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1.351,7 tỷ đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí trả nợ trước hạn (trong trường hợp tất toán khoản vay tín dụng với ngân hàng) và các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền khai thác tài sản, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 là tài sản của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Do tài sản này có ràng buộc với ngân hàng liên quan đến hợp đồng vay vốn tín dụng, PECC1 nêu rõ, trong trường hợp người trúng đấu giá kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, người trúng đấu giá phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 và các phụ lục kèm theo.

Trong trường hợp người trúng đấu giá không kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 sẽ thực hiện tất toán Hợp đồng với Ngân hàng và người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 sẽ bao gồm giá trúng đấu giá cộng thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá phối hợp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 làm thủ tục chuyển quyền khai thác tài sản, quyển sở hữu tài sản đấu giá. Phí trả nợ trước hạn (nếu có), các khoản thuế, phí, lệ phí… liên quan đến việc chuyển quyền khai thác tài sản, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu.

Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 thuộc trách nhiệm của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Được biết, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được bán đấu giá rất nhiều lần trong 3 năm qua. Vào tháng 1/2019, tài sản này được thông báo bán đấu giá với giá khởi điểm 1.688 tỷ đồng. Tại lần rao bán tài sản thứ 4 (tháng 11/2020), Thủy điện Sông Bung 5 được bán đấu giá với giá khởi điểm 1.390 tỷ đồng. Các lần tổ chức bán đấu giá nêu trên đều bất thành vì không tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ tham dự.