(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia vừa thông báo bán đấu giá Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 với giá khởi điểm 1.390,236 tỷ đồng. Giá khởi điểm đấu giá bao gồm cả khoản nợ vay ngân hàng nhưng không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí.

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được rao bán 3 lần. Ảnh: EVNPECC1

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được rao bán 3 lần. Ảnh: EVNPECC1

Trường hợp bên mua muốn kế thừa hợp đồng vay vốn tín dụng của Nhà máy phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại hợp đồng vay vốn tín dụng.

Nếu bên mua không kế thừa hợp đồng vay vốn, chủ tài sản - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 (EVNPECC1) sẽ thực hiện tất toán hợp đồng với ngân hàng cho vay và bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo quy định hợp đồng.

Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 sẽ thuộc về trách nhiệm của chủ tài sản.

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/11 của EVNPECC1 về việc thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 28/11/2020. Nếu bán đấu giá thành công, EVNPECC1 sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản trong quý I/2021.

Được biết, đây là lần thứ 3 EVNPECC1 rao bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5. Tại 2 lần trước đó, giá khởi điểm của tài sản là 1.688 tỷ đồng và 1.578 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 phiên đấu giá đều bất thành vì không tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia đấu giá.