(BĐT) - UBND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Xây lắp các hạng mục thuộc đảo Hòn Ngang xã Nam Du” thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đảo Lại Sơn, Nam Du, An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang”.

Gói thầu này được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế không sơ tuyển trong nước. Giá gói thầu là 332,591 tỷ đồng. Công ty CP Hà Đô 1 đã trúng Gói thầu với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện là 1050 ngày.

Theo Bên mời thầu, Công ty CP Hà Đô 1 được đánh giá đáp ứng yêu cầu của HSMT và có giá đánh giá thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Được biết, Công ty CP Hà Đô 1 có vốn điều lệ trên 35,1 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; xây dựng các công trình ngầm và hầm; xây dựng các công trình cảng sông, cảng biển; xây dựng các công trình đặc biệt…