Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP về thi hành Luật Đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý chắc chắn trong triển khai kế hoạch đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Ảnh: Lê Tiên
Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý chắc chắn trong triển khai kế hoạch đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Ảnh: Lê Tiên

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua hơn 3 năm triển khai, các quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng và cần thiết trong việc thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án; triển khai thực hiện, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; quản lý hoạt động đầu tư công thông qua việc áp dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công... Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số vướng mắc, chủ yếu do : (i) Chưa có cách hiểu thống nhất với cùng một vấn đề; (ii) Một số nội dung được quy định tại Nghị định nhằm thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tuy nhiên qua phản ánh thì khó triển khai trên thực tế.

Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP là cần thiết nhằm hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý chắc chắn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong triển khai kế hoạch đầu tư công, giảm thiểu thủ tục hành chính và sự chần chừ, e ngại. Qua đó thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Để có căn cứ trình Chính phủ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định, gửi Bộ trước ngày 17/6/2023.

Chuyên đề