(BĐT) - Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế vừa thông báo mời thầu Gói thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Sức khỏe Việt.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 với giá 2,934 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Dự kiến, Gói thầu sẽ mở thầu qua mạng vào ngày 18/10/2021.

Liên quan đến việc cung cấp phần mềm tại Cục Công nghệ thông tin, trước đó, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế được công bố trúng Gói thầu Triển khai nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngành y tế (giá trúng thầu là 66,339 tỷ đồng); Công ty CP Công nghệ DTT được công bố trúng Gói thầu Mua sắm thiết bị, phần mềm triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 - 2020 của Bộ Y tế (10,955 tỷ đồng) và Gói thầu Xây dựng phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm dịch vụ công trực tuyến xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế năm 2018 (6,2 tỷ đồng); Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT trúng Gói thầu Mua sắm hệ thống an ninh bảo mật và an toàn dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu y tế năm 2019 (2,795 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn HIPT trúng Gói thầu Mua thiết bị máy chủ (8,09 tỷ đồng)…