(BĐT) - Không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long, mới đây Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AFE - Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Huỳnh Anh (Liên danh AFE - Huỳnh Anh) tiếp tục gửi đơn khiếu nại về việc nhà thầu này bị loại tại một gói thầu đấu thầu qua mạng.
Gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long mời thầu có giá 2,958 tỷ đồng

Gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long mời thầu có giá 2,958 tỷ đồng

Nhà thầu tố đơn vị tư vấn đánh giá sai

Gói thầu Thiết bị phòng máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ có giá 2,958 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2017 - 2020 và vốn sự nghiệp giáo dục năm 2019; được đóng thầu vào chiều ngày 16/9/2019. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Liên danh AFE - Huỳnh Anh, Công ty CP Quốc tế MBA, với giá dự thầu (sau giảm giá) lần lượt là 2,538 tỷ đồng và 2,927 tỷ đồng.

Nhà thầu cho biết, ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang có báo cáo đánh giá E-HSDT, trong đó loại Liên danh AFE - Huỳnh An vì cho rằng E-HSDT của Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh màn hình tương tác đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14001-2015 quản lý môi trường theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Trong khi đó, E-HSMT không có yêu cầu nào về việc nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận ISO như trên mà chỉ yêu cầu hàng hóa đạt các chứng nhận này. Trong E-HSDT (trang 1/46) - Phần thuyết minh đề xuất kỹ thuật dự thầu, Nhà thầu cam kết đối với thiết bị máy vi tính và màn hình tương tác đạt các chứng chỉ trên hoặc tương đương.

Nhà thầu phản ánh cho rằng, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT và đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đã bỏ qua nội dung cam kết của Nhà thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Mặc dù Nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị nhưng Hội đồng tư vấn tham mưu cho Chủ đầu tư và bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng đến nay vẫn không đề cập vấn đề này. Nhà thầu khẳng định, hàng hóa mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT là hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường và đạt tất cả các chứng nhận ISO theo yêu cầu của E-HSMT nhưng không được Hội đồng tư vấn đấu thầu xem xét.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long trong văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu cho rằng, Nhà thầu tự bổ sung tài liệu đến Bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu và sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu nên không được xem xét, đánh giá là không đúng, dẫn đến việc tước đi quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà thầu.

Nhà thầu trúng thầu đã hoàn thành hợp đồng

Nhà thầu cho biết, sau khi tham dự thầu qua mạng và nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, Nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị đến Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long nhưng Chủ đầu tư một mực bảo lưu kết quả đánh giá E-HSDT.

Ngày 18/10/2019 và ngày 25/10/2019, Nhà thầu gửi 2 công văn kiến nghị đến UBND tỉnh Vĩnh Long. Ngày 29/12/2019 và ngày 25/12/2019, Nhà thầu nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Vĩnh Long và không công nhận nội dung kiến nghị của Nhà thầu. Nhà thầu cho rằng, qua nhiều lần kiến nghị nhưng kết quả giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan của tỉnh Vĩnh Long là không thỏa đáng, không phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà thầu, gây mất niềm tin của Nhà thầu đối với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, là tiền lệ xấu ảnh hưởng đến công tác tổ chức đấu thầu. Vì thế, Nhà thầu tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan trung ương và Thủ tướng Chính phủ đối với kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

Ngày 6/1/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thuận Thảo (1 trong 2 đơn vị tư vấn đấu thầu cho Gói thầu) cho biết, hiện nay, Công ty CP Quốc tế MBA đã hoàn thành xong việc cung cấp thiết bị phòng máy vi tính và thiết bị phòng học ngoại ngữ (thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày). Liên quan đến nội dung kiến nghị mới đây của Liên danh AFE - Huỳnh Anh, chiều ngày 6/1/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã triệu tập họp các đơn vị liên quan để xem xét đơn kiến nghị của Nhà thầu.