(BĐT) - Sau khi tiếp nhận kiến nghị của nhà thầu về việc hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đưa ra yêu cầu cao, hạn chế sự tham gia của nhà thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí trong HSMT cho phù hợp, đồng thời gian hạn thời điểm đóng thầu theo quy định.
Gói thầu Lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum có giá 1,6 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ảnh: Ngọc Diễm

Gói thầu Lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum có giá 1,6 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ảnh: Ngọc Diễm

Gói thầu trên có giá 1,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế địa chính và nguồn sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất năm 2021, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian phát hành HSMT từ 15 giờ 52 ngày 10/5/2021 đến 15 giờ ngày 31/5/2021.

Theo phản ánh của một nhà thầu, HSMT gói thầu trên đưa ra những tiêu chí không phù hợp, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu như: về cán bộ trực tiếp trên địa bàn, yêu cầu 7 người (đạt 10 điểm); chủ nhiệm dự án hoặc tư vấn trưởng, yêu cầu 1 người có trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý đất đai (10 điểm); phó chủ nhiệm dự án hoặc tư vấn phó, yêu cầu 1 người có trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý đất đai, kinh tế nông nghiệp (10 điểm); nhóm chuyên gia về quản lý đất đai, yêu cầu 4 người có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai trở lên (10 điểm).

Tiếp thu những nội dung kiến nghị của Nhà thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã rà soát toàn diện, tiến hành điều chỉnh nhiều tiêu chí trong HSMT.

Cụ thể, đối với tiêu chuẩn đánh giá: cán bộ trực tiếp trên địa bàn, Bên mời thầu đã làm rõ nội dung yêu cầu này là nhà thầu cử 7 người đến làm việc trực tiếp trên địa bàn Tỉnh chứ không yêu cầu có 7 người đang làm việc trên địa bàn.

Đối với tiêu chí nhân sự chủ nhiệm dự án và phó chủ nhiệm dự án, Bên mời thầu đã tiếp thu, chỉnh sửa HSMT, đưa ra thang điểm mở từ cao xuống thấp và cho phép nhân sự có trình độ thạc sĩ, kỹ thuật viên có thể tham gia thực hiện gói thầu. “Với mong muốn có nhiều nhân sự chất lượng cao tham gia thực hiện Gói thầu, nên HSMT ban đầu đưa ra tiêu chí như vậy. Sau kiến nghị của Nhà thầu, Bên mời thầu đã rà soát, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa HSMT để tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu”, cán bộ đấu thầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết.

Ngoài ra, Nhà thầu có phản ánh, HSMT đưa ra yêu cầu về nhân sự chỉ đề cập đến tiến sĩ về đất đai, kinh tế, đo đạc mà vắng bóng của các chuyên ngành khác như: xây dựng đô thị, kinh tế sinh thái, khoa học đất, nông nghiệp, lâm nghiệp... Bên mời thầu đã tiến hành điều chỉnh yêu cầu này thành các tiêu chí mở: nhân sự tham gia thực hiện gói thầu có chuyên ngành phù hợp với Gói thầu, bảo đảm tính khoa học, liên ngành trong việc lập kế hoạch sử dụng đất.

“Chúng tôi đang sửa HSMT một cách toàn diện trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến, tạo điều kiện để nhà thầu tham gia đấu thầu. Sau khi trả lời kiến nghị và thông báo việc sửa đổi HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi sẽ gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu trên theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm việc đấu thầu qua mạng cạnh tranh và minh bạch”, cán bộ đấu thầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum khẳng định.