(BĐT) - Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang (Bên mời thầu) đang đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám (đoạn Lê Lợi - cầu Lê Văn Tám). Trong quá trình mời thầu, có nhà thầu phản ánh, HSMT áp dụng quy định pháp luật không còn hiệu lực để xây dựng tiêu chí đánh giá nhà thầu. Tuy nhiên, Bên mời thầu vẫn quyết định bảo lưu các tiêu chí. Gói thầu sau đó được mở thầu với sự tham dự của 1 nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có giá dự toán 10.831.120.000 đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, Chủ đầu tư là UBND huyện Kbang.

Theo phản ánh của Nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) có một số tiêu chí đánh giá không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành, theo đó, Nhà thầu đã kiến nghị Bên mời thầu điều chỉnh.

Cụ thể, tại nội dung quy định về các nhân sự chủ chốt thực hiện Gói thầu, HSMT yêu cầu vị trí chỉ huy trưởng công trường phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông hạng III trở lên; đã từng là chỉ huy trưởng 1 công trình giao thông có quy mô tương tự gói thầu đang xét…

Nhà thầu cho biết, yêu cầu trên là điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường được quy định tại Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Nghị định này đã hết hiệu lực, và được thay thế bởi Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định, điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường hạng III là chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện: có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 1 công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. Do đó, việc Bên mời thầu áp dụng các quy định “lỗi thời” có thể dẫn tới hạn chế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, cũng tại nội dung đánh giá nhân sự, HSMT quy định công nhân kỹ thuật theo các nghề xây dựng công trình, máy thi công công trình (số lượng: 15 người) là 1 trong 4 vị trí nhân sự chủ chốt thực hiện Gói thầu. Theo đó, các nhân sự này phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận nghề; có hợp đồng lao động được ký với nhà thầu còn hiệu lực đảm bảo thực hiện công việc trong thời gian thi công công trình…

Theo Nhà thầu, tiêu chí này cần lược bỏ, do không phù hợp các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Trước kiến nghị điều chỉnh HSMT từ phía Nhà thầu, Bên mời thầu khẳng định việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá tại HSMT là hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành. Theo đó, căn cứ quy mô, tính chất của Gói thầu, đòi hỏi các nhân sự tham gia thực hiện phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm, đồng thời, đáp ứng tính sẵn sàng huy động, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình. Do đó, Bên mời thầu bảo lưu toàn bộ các tiêu chí tại HSMT.

Theo một chuyên gia về đấu thầu, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã “cởi trói” rất nhiều cho các nhà thầu, khi vị trí chỉ huy trưởng công trình xây dựng chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện về chứng chỉ hoặc kinh nghiệm là hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Cũng theo chuyên gia trên, mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hoặc Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật chuyên ngành mà bên mời thầu đưa ra các yêu cầu về nhân sự chủ chốt cho phù hợp, trong đó không đề cập vị trí công nhân, lao động phổ thông là nhân sự chủ chốt được quy định tại HSMT. Vị chuyên gia này cho rằng, trách nhiệm huy động công nhân hay lao động phổ thông để thực hiện gói thầu thuộc về nhà thầu, trên cơ sở biện pháp kỹ thuật thi công mà nhà thầu đề xuất trong HSDT. Do đó, đây không phải tiêu chí đưa vào HSMT nhằm đánh giá nhà thầu.

Biên bản mở thầu ghi nhận, Liên danh Công ty TNHH MTV Tiến Tường - Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Kbang là nhà thầu duy nhất nộp HSDT. Giá dự thầu của Liên danh là 10.717.457.596 đồng, tương ứng giảm 1% so với giá gói thầu.