Gói thầu điều hòa Nhà thi đấu Vĩnh Long: “Cứng nhắc” trong đánh giá nghĩa vụ thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngay sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 5 Xây dựng hệ thống điều hòa không khí thuộc Dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long được công bố, một nhà thầu đã có đơn kiến nghị phản đối các kết luận đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Tổ chuyên gia, mà trọng tâm là nội dung đánh giá về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính được cho là “cứng nhắc”, không phản ánh đúng bản chất năng lực nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 16,809 tỷ đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 21/2 – 1/3/2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.

Ngày 10/4/2024, Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Vạn Hội Phát trúng thầu với giá 16,697 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia, thành viên Liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc - Công ty TNHH Cơ điện lạnh Thiên Ý (Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc) không đạt năng lực và kinh nghiệm do không đáp ứng tiêu chí về thực hiện nghĩa vụ thuế. Cụ thể, tại HSDT, Nhà thầu cam kết và cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (2022) là Văn bản số 113747/TB-CCT-KDT ngày 21/11/2023 của Chi Cục thuế Quận 3, TP.HCM xác nhận thời gian nộp tiền vào ngân sách nhà nước (trong năm dương lịch từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2022) với xác nhận số thuế đã nộp là 40,965 triệu đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính năm 2022 thể hiện số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước trong năm tài chính 2022 là 173,281 triệu đồng. Do đó, Nhà thầu bị đánh giá “vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2022”.

Ngày 16/4/2024, Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Gia Lộc có văn bản kiến nghị, trong đó khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế năm 2022 đúng thời hạn và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Nhà thầu cho biết, nghĩa vụ thuế quý IV/2022 được doanh nghiệp nộp vào khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 - 30/1/2023. Tại thời điểm nộp HSDT (ngày 29/2/2024), Nhà thầu đính kèm báo cáo tài chính năm 2023, trong đó “Mục 333” thể hiện đã hoàn thành nợ phải trả (thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) đối với số tiền 173,281 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình xét thầu, Tổ chuyên gia không xem xét báo cáo tài chính năm 2023 và chỉ yêu cầu Nhà thầu cung cấp “Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết năm 2022”. Trong khi đó, dạng văn bản xác nhận này lại chưa phù hợp với quy định về quản lý thuế. Bởi, theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cơ quan thuế chỉ phát hành “Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo Mẫu số 01/TB-XNNV ban hành kèm theo Thông tư này”.

Trong quá trình làm rõ HSDT, Nhà thầu đính kèm thông báo về việc xác nhận nghĩa vụ thuế giai đoạn từ ngày 1/1 - 31/12/2022, thậm chí cả thông báo về việc xác nhận nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước giai đoạn từ ngày 1/1 - 31/12/2023. Bên cạnh đó, Nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu về việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế và đính kèm theo hồ sơ bổ sung thông báo của Chi cục thuế Quận 3, TP.HCM về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023. “Việc Tổ chuyên gia không căn cứ vào các tài liệu giải trình, làm rõ liên quan để xem xét toàn diện năng lực, mà kết luận Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2022 là cứng nhắc, không có cơ sở”, Nhà thầu khẳng định.

Để làm rõ nội dung kiến nghị của Nhà thầu, phóng viên đã liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO, song đều không thể kết nối.

Theo chuyên gia đấu thầu, đối với nghĩa vụ thuế, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT chỉ quy định nhà thầu chứng minh bằng tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Như vậy, việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp “Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết năm 2022” là không phù hợp quy định pháp luật đấu thầu và pháp luật liên quan.

“Ngoài ra, việc Tổ chuyên gia không xem xét một cách toàn diện các tài liệu giải trình, làm rõ liên quan, mà chỉ đưa ra so sánh giữa số thuế trong báo cáo tài chính Nhà thầu phải nộp (173,281 triệu đồng) với giá trị thuế trên tờ xác nhận số thuế đã nộp (40,965 triệu đồng) không khớp nhau và kết luận Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế là chưa đủ cơ sở, không thuyết phục”, vị chuyên gia bình luận.

Chuyên đề