(BĐT) - CTCP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) vừa công bố giải trình nghĩa vụ công bố thông tin và xin miễn giảm tiền phạt từ UBCKNN.
Ảnh minh hoaj: Internet

Ảnh minh hoaj: Internet

Theo thông báo, Gỗ Trường Thành đã nhận được công văn số 448/BB-VPHC của UBCKNN nhắc nhở công ty về việc "Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin". Gỗ Trường Thành lên tiếng xin lỗi UBCKNN và các cổ đông về những vi phạm này, đồng thời kèm theo giải trình.

1.Chậm công bố thông tin BCTC quý 1/2017 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1/2017: Do tháng 3,4/2017 công ty có biến động lớn về cổ đông, thay đổi toàn bộ ban điều hành và HĐQT, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu hoạt động kinh doanh và tài chính công ty sau các sai phạm của lãnh đạo cũ.

2.Chậm công bố BCTC mẹ và hợp nhất quý 2/2017: Thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2017 công ty đang nỗ lực xây dựng phương án phát hành tăng vốn 1.000 tỷ đồng cho các cổ đông chiến lược, đồng thời công ty tiến hành đàm phán với các ngân hàng lộ trình thanh toán và xin miễn giảm lãi vay. Do vậy công ty đã gửi công văn xin UBCKNN cho gia hạn nộp BCTC để đảm bảo số liệu chính xác được phản ánh trên BCTC.

3.Chậm công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017: Do sơ suất của người nhận ủy quyền công bố thông tin nên dẫn đến sai sót này. Công ty đã có giải pháp để khắc phục và không tái diễn.

Cũng theo văn bản, hiện tại Gỗ Trường Thành đang trong giai đoạn tái cơ cấu, tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất để đưa công ty vượt khó khăn. Các nguồn lực công ty đang dùng tối đa cho hoạt động tái cơ cấu.

Với các nguyên nhân giải trình trên, Gỗ Trường Thành kính mong UBCKNN xem xét chấp thuận cho việc miễn giảm phạt hành chính theo công văn số 448/BB-VPHC cho công ty.

Theo Trí thức trẻ