Kinh doanh dưới giá vốn, TTF đặt kế hoạch lỗ thêm 588 tỷ đồng trong năm 2019
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Chiều ngày 24/6, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) tiến hành họp ĐHĐCĐ năm 2019 với những thay đổi lớn trong cơ cấu lãnh đạo cũng như biến động cổ đông sau khi nhập sáp nhập Sứ Thiên Thanh.

Kế hoạch lỗ tiếp 588 tỷ đồng

Năm 2018, doanh thu thuần của TTF đạt 1.045 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước và chỉ hoàn thành 69% kế hoạch năm. Nguyên nhân được lý giải là nhu cầu thị trường giảm, công ty chủ động chia tay các khách hàng không hiệu quả, dành thời gian xử lý dứt điểm các tồn đọng, mạnh tay xử lý trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho.

Theo đó, Gỗ Trường Thành lỗ lớn trong năm 2018 với con số 805 tỷ đồng, kéo lỗ lũy kế hơn 2.120 tỷ đồng. Vì vậy, không chia cổ tức.

Bước sang năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.234 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Tuy nhiên, giá vốn lên đến 1.378 tỷ đồng khiến doanh nghiệp dự kiến lỗ gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 144 tỷ đồng. Từ đó, doanh nghiệp gỗ này dự kiến lỗ tiếp 588 tỷ đồng năm 2019, không chia cổ tức.

Biến động loạt nhân sự cấp cao

Gỗ Trường Thành quyết định bầu ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Hồ Anh Dũng. Ông Mai Hữu Tín cũng thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc.

Đối với vị trí Phó Chủ tịch, TTF sẽ bầu mới ông Vũ Xuân Dương. Còn vị trí Tổng giám đốc sẽ do ông Nguyễn Trọng Hiếu đảm nhiệm. Cả ông Dương và ông Hiếu đang là thành viên HĐQT của công ty.

Công ty cũng đề xuất bãi nhiệm 2 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của ông Hồ Anh Dũng và Vũ Tuấn Hoàng. Với 2 vị trí thành viên bị trống, TTF quyết định bầu bổ sung ông Võ Quốc Lợi và ông Lê Văn Minh vào vị trí thay thế.

Ông Võ Quốc Lợi là con trai của ông Võ Quốc Thắng (bầu thắng - Chủ tịch Đồng Tâm Group). Ông Lê Văn Minh (1975) hiện là Giám đốc tài chính của TTF và thành viên HĐQT của CTCP Nhựa Đồng Nai.

Nói về các khoản lỗ, Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín chia sẻ nhóm cổ đông của ông bơm vốn ngay khi tiếp nhận và sau sáp nhập Sứ Thiên Thanh, tổng vốn khoảng 3.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bay hơi khoảng 2.800 tỷ đồng - con số lỗ không tưởng với một doanh nghiệp ngành gỗ. Công ty phải mất 2 năm để tìm con số lỗ này và đây là con số cuối cùng.

Về hợp tác với Vingroup, ông Tín cho biết đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác 15.000 tỷ đồng nhưng sẽ thực hiện hợp đồng trên công trình thi công. Vingroup khi có đơn hàng họ sẽ mời TTF tham gia đấu thầu. Vị chủ tịch TTF nhấn mạnh Vingroup chỉ là khách hàng hỗ trợ một phần, còn lại là cố gắng của doanh nghiệp.

Doanh số năm 2018 và kế hoạch 2019 thấp là do kỳ vọng từ Vingroup thấp hơn. Ông Tín cho biết giá trị hợp đồng trong 5 năm (2014-2018) là 2.620 tỷ đồng, đến nay TTF thực hiện chỉ còn 125 tỷ đồng. Số đơn hàng mới trong đầu năm 2019 với Vingroup chỉ có 3 tỷ đồng. Hiện các công trình của Vingroup đang bị chậm ảnh hưởng đến TTF.

Theo NDH