(BĐT) - Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành cho biết, doanh thu của Công ty trong tháng 6/2021 đạt 41 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 6 tháng đầu năm lên 210 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 50% kế hoạch năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến đầu tháng 7/2021, Công ty đã nhận được đơn hàng xuất khẩu với tổng giá trị hơn 14,5 triệu USD, hoàn thành 86% kế hoạch nhận đơn hàng cả năm 2021.

Sắp tới, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức đợt cuối năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Trong năm 2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Năm 2021, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 460 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng 8% ở mức 86,4 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức tương đương năm 2020 là 50%.