(BĐT) - Ngày 2/10, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán: NSC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến là 27/10/2020

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 672,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 93,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,2% và 18,9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành được 50,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.513 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 185,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và 10,8% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30 - 40% trong năm 2020.