(BĐT) - Ngày 15/9 tới, Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 7/10/2020.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 373,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 48,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,9% và 47,4% so với thực hiện năm 2019.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 270,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 19,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,3% và 58,3% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 29,9% về còn 17,2%.

Như vậy, sau nửa đầu năm nay, Công ty hoàn thành 49,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.