Giai đoạn 2022-2025 sẽ có 141 doanh nghiệp được Nhà nước thoái vốn

(BĐT) - Theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, có 141 doanh nghiệp được Nhà nước thoái vốn giai đoạn 2022 - 2025.
Giai đoạn 2022-2023, Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần.
Giai đoạn 2022-2023, Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần.

Cụ thể, 141 doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn giai đoạn 2022 - 2025:

TT

Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp

Kế hoạch thoái vốn

Tỷ lệ vốn NN còn lại sau khi thoái

Thời gian hoàn thành

Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo khung quy định tại QĐ số 22/2021/QĐ-TTg

Tỷ lệ thoái vốn theo đề xuất của cơ quan đại diện CSH/ theo tiêu chí Đ2K3 QĐ số 22/2021/QĐ-TTg

Giai đoạn 2022-2023

Giai đoạn 2024-2025

MỤC 1: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2022-2025


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


1

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển rau hoa quả

Từ 50% trở xuống

90,45%

0,00%


X


Bộ Xây dựng


2

Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần

Từ 50% trở xuống

98,76%

0,00%


X

3

Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng

Từ 50% trở xuống

49,04%

0,00%

X


4

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty cổ phần

Trên 50% đến dưới 65%

46,88%

51,00%


X

5

Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần

Từ 50% trở xuống

38,58%

0,00%

XĐài Truyền hình Việt Nam


6

Công ty cổ phần Dịch vụ Truyền hình viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom)

Từ 50% trở xuống

20,91%

0,00%


X

7

Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab)

Trên 50% đến dưới 65%

47,55%

51,00%


X


UBND tỉnh An Giang


8

Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Trên 50% đến dưới 65%

33,88%

64,00%


X

9

Công ty cổ phần Phà An Giang

Trên 50% đến dưới 65%

45,02%

51,00%


X

10

Công ty cổ phần Xây lắp An Giang

Trên 50% đến dưới 65%

43,48%

51,00%


X


UBND tỉnh Bà Rịa Vũng tàu


11

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường & Công trình Đô thị Vũng Tàu

Từ 50% trở xuống

65,00%

0,00%

X


12

Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Tân Thành

Từ 50% trở xuống

49,36%

0,00%

X


13

Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%

X


14

Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%


X

15

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ 50% trở xuống

58,88%

0,00%


X

16

Công ty cổ phần Công trình Giao Thông

Từ 50% trở xuống

54,24%

0,00%

X


17

Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ 50% trở xuống

27,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Bắc Giang


18

Công ty cổ phần Giống cây trồng

Từ 50% trở xuống

50,95%

0,00%


X

19

Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị

Từ 50% trở xuống

65,00%

0,00%


X

20

Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

93,22%

0,00%


X

21

Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

33,92%

0,00%


X

22

Công ty cổ phần Sách Giáo khoa và Thiết bị trường học Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

12,03%

0,00%

X


23

Công ty cổ phần Hồng Thái

Từ 50% trở xuống

6,33%

0,00%


X

24

Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

6,60%

0,00%


X

25

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hiệp Hòa

Từ 50% trở xuống

22,49%

0,00%

X


26

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

3,22%

0,00%

X


27

Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang

Từ 50% trở xuống

45,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Bắc Ninh


28

Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Ninh

Từ 50% Trở xuống

75,64%

0,00%


X

29

Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh

Từ 50% trở xuống

27,19%

0,00%


X


UBND tỉnh Bến Tre


30

Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì cầu đường

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%

XUBND tỉnh Bình Định


31

Công ty cổ phẩn Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

Từ 50% trở xuống

13,34%

0,00%


X

32

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

Từ 50% trở xuống

25,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Bình Phước


33

Công ty cổ phần Xây dựng Bình Phước

Từ 50% trở xuống

98,98%

0,00%

XUBND tỉnh Bình Thuận


34

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận

Từ 50% trở xuống

16,97%

36,00%


X


UBND tỉnh Cà Mau


35

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

Trên 50% đến dưới 65%

40,88%

51,00%


X


UBND tỉnh Cao Bằng


36

Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Bảo Lạc

Từ 50% trở xuống

44,82%

0,00%


X

37

Công ty cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

Từ 50% trở xuống

61,30%

0,00%


X

38

Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi

Từ 50% trở xuống

84,16%

0,00%


X


UBND tỉnh Đắk Nông


39

Công ty cổ phần quản lý, sửa chữa đường bộ Đắk Nông

Từ 50% trở xuống

91,07%

0,00%

X


40

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông

Trên 50% đến dưới 65%

41,00%

51,00%


X


UBND tỉnh Điện Biên


41

Công ty cổ phần In Điện Biên

Từ 50% trở xuống

97,13%

0,00%

X


42

Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Từ 50% trở xuống

37,10%

0,00%


X

43

Công ty cổ phần Lạc Hồng Điện Biên

Từ 50% trở xuống

84,78%

0,00%


X

44

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên

Từ 50% trở xuống

62,46%

0,00%


X

45

Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên

Từ 50% trở xuống

25,00%

0,00%

XUBND tỉnh Đồng Tháp


46

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Trên 50% đến dưới 65%

34,63%

64,00%


X


UBND tỉnh Hà Giang


47

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang

Từ 50% trở xuống

14,98%

36,00%


X

48

Công ty cổ phần Đường bộ I

Từ 50% trở xuống

34,40%

0,00%

XUBND Thành phố Hà Nội


49

Công ty cổ phần Bao bì 277 Hà Nội

Từ 50% trở xuống

65,00%

0,00%


X

50

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco

Từ 50% trở xuống

97,56%

0,00%


X

51

Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội

Từ 50% trở xuống

47,48%

0,00%


X

52

Công ty cổ phần Sách Hà Nội

Từ 50% trở xuống

37,34%

0,00%


X

53

Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú

Từ 50% trở xuống

38,88%

0,00%


X

54

Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội

Từ 50% trở xuống

70,05%

0,00%


X

55

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Từ 50% trở xuống

51,04%

0,00%


X

56

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Từ 50% trở xuống

54,20%

0,00%


X

57

Công ty cổ phần Cơ điện công trình

Từ 50% trở xuống

98,89%

0,00%


X

58

Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình

Từ 50% trở xuống

68,66%

0,00%


X

59

Công ty cổ phần Điện tử Giảng Võ

Từ 50% trở xuống

65,21%

0,00%


X

60

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế

Từ 50% trở xuống

45,00%

0,00%


X

61

Công ty cổ phần Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội

Từ 50% trở xuống

44,99%

0,00%


X

62

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Hồ Tây

Từ 50% trở xuống

41,74%

0,00%


X

63

Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

Từ 50% trở xuống

35,34%

0,00%


X

64

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

Từ 50% trở xuống

25,03%

0,00%


X

65

Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Từ 50% trở xuống

45,00%

0,00%


X

66

Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội

Từ 50% trở xuống

32,03%

0,00%


X

67

Công ty cổ phần Mai Động

Từ 50% trở xuống

18,00%

0,00%


X

68

Công ty cổ phần Truyền thông Nghe nhìn Hà Nội

Từ 50% trở xuống

9,24%

0,00%


X

69

Công ty cổ phần Sản xuất Dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm

Từ 50% trở xuống

1,18%

0,00%


X

70

Công ty Liên doanh Norfolk Hatexco

Từ 50% trở xuống

40,00%

0,00%


X

71

Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất hàng dệt may

Từ 50% trở xuống

20,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Hà Tĩnh


72

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%

X


73

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Trên 50% đến dưới 65%

42,84%

51,00%


X

74

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần

Trên 50% đến dưới 65%

46,37%

51,00%


X


UBND thành phố Hải Phòng


75

Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

64,50%

0,00%

X


76

Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

64,57%

0,00%

X


77

Công ty cổ phần Công trình đô thị Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

29,32%

0,00%

X


78

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư hạ tầng

Từ 50% trở xuống

5,72%

0,00%

X


79

Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Xây dựng Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

24,22%

0,00%

X


80

Công ty cổ phần Thanh Niên Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

20,00%

0,00%

X


81

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Tiền Phong

Từ 50% trở xuống

10,42%

0,00%

X


82

Công ty cổ phần Du lịch Biển Vàng Việt Nam

Từ 50% trở xuống

2,11%

0,00%

X


83

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

34,85%

0,00%

X


84

Công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành

Từ 50% trở xuống

17,56%

0,00%

X


85

Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng

Từ 50% trở xuống

38,57%

0,00%


X

86

Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Trên 50% đến dưới 65%

14,00%

51,00%

X


87

Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Trên 50% đến dưới 65%

14,00%

51,00%

XUBND tỉnh Hậu Giang


88

Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

Từ 50% trở xuống

98,44%

0,00%


X

89

Công ty cổ phần Bông sen Hậu Giang

Từ 50% trở xuống

99,92%

0,00%


X


UBND tỉnh Hưng Yên


90

Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên

Từ 50% trở xuống

86,94%

0.00%


X


UBND tỉnh Khánh Hoà


91

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

Trên 50% đến dưới 65%

10,68%

51,00%

XUBND tỉnh Kiên Giang


92

Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Từ 50% trở xuống

20,00%

29,40%


X


UBND Kom Tum


93

Công ty cổ phần Khai thác và Xây dựng thủy lợi Kom Tum

Từ 50% trở xuống

13,04%

0,00%


X


UBND tỉnh Lâm Đồng


94

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt

Trên 50% đến dưới 65%

22,79%

51,00%


X

95

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Trên 50% đến dưới 65%

11,42%

51,00%


X


UBND tỉnh Lạng Sơn


96

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Long An


97

Công ty cổ phần Đô thị Thạnh Hóa

Từ 50% trở xuống

47,29%

0,00%


X


UBND tỉnh Nam Định


98

Công ty cổ phần điện tử điện lạnh và dịch vụ tổng hợp Nam Định

Từ 50% trở xuống

33,33%

0,00%


X

99

Công ty cổ phần môi trường Nam Định

Trên 50% đến dưới 65%

13,22%

51,00%

XUBND tỉnh Nghệ An


100

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Trên 50% đến dưới 65%

29,80%

51,00%


X

101

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An

Từ 50% trở xuống

11,92%

0,00%


X

102

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An

Từ 50% trở xuống

65,60%

0,00%


X

103

Công ty cổ phần In Báo Nghệ An

Từ 50% trở xuống

45,80%

0,00%


X

104

Công ty cổ phần Công viên Cây xanh TP Vinh

Từ 50% trở xuống

55,44%

0,00%


X


UBND tỉnh Ninh Thuận


105

Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận

Từ 50% trở xuống

90,76%

0,00%

XUBND tỉnh Phú Thọ


106

Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ

Từ 50% trở xuống

94,60%

0,00%

xUBND tỉnh Phú Yên


107

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên

Trên 50% đến dưới 65%

36,29%

55,00%


X


UBND tỉnh Quảng Bình


108

Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình

Từ 65% trở lên

16,00%

65,49%


X

109

Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình

Từ 50% trở xuống

14,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Quảng Nam


110

Công ty cổ phần Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam

Từ 50% trở xuống

20,00%

0,00%

X


111

Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%

X


112

Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%


X

113

Công ty cổ phần Giống thủy sản Quảng Nam

Từ 50% trở xuống

5,00%

0,00%

X


114

Công ty cổ phần Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam

Từ 50% trở xuống

5,00%

0,00%

X


115

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Từ 50% trở xuống

5,00%

0,00%

XUBND tỉnh Quảng Ngãi


116

Công ty cổ phần Thanh niên Xung Phong

Từ 50% trở xuống

52,77%

0,00%


X

117

Công ty cổ phần Sơn Mỹ

Từ 50% trở xuống

2,57%

0,00%


X


UBND tỉnh Quảng Ninh


118

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long

Từ 50% trở xuống

43,19%

0,00%

X


119

Công ty cổ phần Quản lý đường thủy Quảng Ninh

Từ 50% trở xuống

89,62%

0,00%

X


120

Công ty cổ phần cầu phà Quảng Ninh

Từ 50% trở xuống

87,28%

0,00%

XUBND tỉnh Quảng Trị


121

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Từ 50% trở xuống

22,62%

0,00%

X


122

Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt

Từ 50% trở xuống

96,96%

0,00%


X


UBND tỉnh Sơn La


123

Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Sơn La

Từ 50% trở xuống

62,64%

36,00%

X


124

Công ty cổ phần Sách văn hoá tổng hợp Sơn La

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%

X


125

Công ty cổ phần Điều tra quy hoạch và PTNT Sơn La

Từ 50% trở xuống

40,10%

0,00%

XUBND tỉnh Tây Ninh


126

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh

Từ 50% trở xuống

40,00%

0,00%

XUBND tỉnh Thái Bình


127

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình

Trên 50% đến dưới 65%

10,00%

64,06%


X


UBND tỉnh Thái Nguyên


128

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Từ 50% trở xuống

37,47%

0,00%

X


129

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên

Từ 50% trở xuống

20,21%

0,00%

X


130

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sông Công

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%

X


131

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Thanh Hoá


132

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá

Từ 50% trở xuống

52,47%

0,00%


X


UBND tỉnh Tuyên Quang


133

Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Tuyên Quang

Từ 50% trở xuống

50,46%

0,00%

X


134

Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang

Từ 50% trở xuống

51,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Vĩnh Long


135

Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

Trên 50% đến dưới 65%

30,24%

51,00%


X

136

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Mỹ Thuận

Từ 50% trở xuống

56,44%

0,00%


X


UBND tỉnh Vĩnh Phúc


137

Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

Từ 50% trở xuống

75,48%

0,00%

X


138

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ 50% trở xuống

23,00%

0,00%

X


139

Công ty cổ phần Tư vấn, kiểm định chất lượng và Xây dựng công trình Vĩnh Phúc

Từ 50% trở xuống

36,00%

0,00%


X


UBND tỉnh Yên Bái


140

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II - Yên Bái

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%

X


141

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I - Yên Bái

Từ 50% trở xuống

30,00%

0,00%

X


Chuyên đề

Kết nối đầu tư