(BĐT) - Theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, Tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 6 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các khu vực mỏ này bao gồm: 1 mỏ cát xây dựng (khu vực mỏ số 04 - mỏ cát xây dựng xã Ia Rmok và xã Phú Cần, huyện Krông Pa); 5 mỏ cát san lấp (khu vực mỏ số 01 - mỏ đất san lấp xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh; khu vực mỏ số 02 - mỏ đất san lấp xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ; khu vực mỏ số 03 - mỏ đất san lấp xã Phú Cần; khu vực mỏ số 05 - mỏ đất san lấp xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa; khu vực mỏ số 06 - mỏ đất san lấp xã Đông, huyện Kbang).

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực khoáng sản nêu trên.