(BĐT) - UBND TP. Pleiku và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát đang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Pleiku. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 31/12/2021.

Khu đất bán đấu giá có tổng diện tích 15.447,73 m2, vị trí tại số 15 - 17 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku (thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Khu đất hiện là đất trống, đã được giải phóng mặt bằng. Khu đất được UBND Tỉnh thu hồi từ Công ty TNHH MTV Tân Hải Minh và Công ty CP Sản xuất kinh doanh lâm sản Gia Lai; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh quản lý (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku).

Giá khởi điểm bán đấu giá là 149,175 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, 56 đồng thời đảm bảo điều kiện tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2016; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp.