(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có thông báo gia hạn xét chọn doanh nghiệp (DN) xuất khẩu uy tín năm 2019 về Bộ Công Thương chậm nhất là ngày 30/5/2020. Việc lùi thời hạn này nhằm tạo điều kiện cho các DN tham gia đầy đủ chương trình “DN xuất khẩu uy tín năm 2019”.
Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 được lùi tới ngày 30/5/2020 (ảnh: internte)

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 được lùi tới ngày 30/5/2020 (ảnh: internte)

Ngày 13/3/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1776/BCT-XNK về việc xét chọn DN xuất khẩu uy tín năm 2019, thực hiện theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế xét chọn DN xuất khẩu uy tín. Theo quy định tại văn bản số 1776/BCT-XNK dẫn trên, các cơ quan, tổ chức xét chọn phải gửi kết quả về Bộ Công Thương muộn nhất là ngày 30/4/2020, sau thời hạn này kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của DN bị kéo dài, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định.

Bộ Công Thương xin thông báo để các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp triển khai thực hiện./.