(BĐT) - Năm 2021, cả nước có 116,8 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký là 1.611,1 nghìn tỷ đồng, giảm 13,4% về số doanh nghiệp và giảm 27,9% về vốn đăng ký so với năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê nêu trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021 công bố ngày 29/12/2021.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong năm 2021 đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 16,8% so với năm trước. Nếu tính cả 2.524,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 43,5 nghìn DN tăng vốn, tổng số vốn đăng ký năm 2021 đạt 4.136 nghìn tỷ đồng, giảm 25,8% so với năm 2020.

Cùng với DN thành lập mới, năm 2021 còn có 43,1 nghìn DN quay trở lại hoạt động, giảm 2,2% so với năm 2020, nâng tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 160 nghìn DN, giảm 10,7% so với năm trước.

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021, cả nước có 119,8 nghìn DN rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các DN thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.