(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, 3 khu công nghệ cao (CNC) quốc gia tại Hòa Lạc, TP.HCM và Đà Nẵng đã thu hút được 217 dự án đầu tư với số vốn đăng ký gần 10 tỷ USD.

Cụ thể, tại Khu CNC Hòa Lạc, đã có 3 dự án lớn được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 223 triệu USD. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong Khu đạt 2,4 tỷ USD.

Tại Khu CNC Đà Nẵng đã có 7 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 160 triệu USD. Giá trị sản xuất toàn Khu năm 2017 theo thống kê đạt 12 tỷ USD, dự kiến đến năm 2020 giá trị sản xuất sẽ vượt mốc 20 tỷ USD.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, một vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp FDI (Nhật Bản, Hàn Quốc) đầu tư tại các khu CNC quan tâm là việc kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng còn gặp khó khăn, vướng mắc. Các doanh nghiệp này mong muốn có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về việc chắc chắn được nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng khi triển khai dự án.