(BĐT) - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa vượt qua 1 đối thủ để trúng Gói thầu Thay thế hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ sở dữ liệu TMS của Tổng cục Thuế với giá trúng thầu là 102,999 tỷ đồng (giá gói thầu là 103,585 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tham dự Gói thầu có 2 nhà thầu, tuy nhiên, chỉ có FPT IS đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (đạt 861,7 điểm), được đánh giá đề xuất tài chính và trúng thầu.

Danh mục hàng hóa trúng thầu gồm có 13 mặt hàng, có xuất xứ Mỹ. Một số mặt hàng có giá trị lớn như: Bản quyền phần mềm lưu trữ dữ liệu Exadata Storage Server Software (đơn giá là 30,558 tỷ đồng); hệ thống Oracle Exadata Storage Server X8M-2 Extreme Flash (đơn giá là 14,982 tỷ đồng)…

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, FPT IS trúng một vài gói thầu tại bên mời thầu này. Tổng cộng trong 5 năm gần đây, nhà thầu này trúng 18 gói thầu tại Tổng cục Thuế với tổng giá trúng thầu trên 511 tỷ đồng.