Lợi nhuận năm 2017 dành phần lớn để bù đắp lỗ lũy kế và không chia cổ tức.

Theo báo cáo ban kiểm soát sẽ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tính đến ngày 31/12/2017 còn sở hữu 12.005.416 triệu cp, chiếm 0,637% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank. Tuy nhiên, đến 31/1/2018, Eximbank đã thoái hoàn toàn vốn tại Sacombank.

Vào đầu năm 2017, số lượng cổ phần mà Eximbank sở hữu tại Sacombank là 165.229.636 cp, chiếm 8,76% vốn điều lệ Sacombank.

Báo cáo này cũng chỉ ra tỷ lệ dự nợ vay chứng khoán/tổng dư nợ của Eximbank tại thời điểm cuối năm 2017 là 6,02% giảm so với đầu năm (6,29%) nhưng vẫn còn cao hơn so với mức quy định tối đa theo Thông tư 36 là 5%. Dư nợ cho vay chứng khoán chủ yếu là 7 khách hàng (quá hạn) vay thế chấp cổ phiếu STB mua cổ phiếu EIB, hiện đang chờ NHNN cho phép bán số cổ phiếu này để tuân thủ quy định.

Ngoài ra, EIB có 59 khoản cấp tín dụng của 33 khách hàng với tổng dư nợ 30,2 tỷ vi phạm khoản 4 điều 10 thông tư 36; 637 trường hợp cấp tín dụng với tổng dư nợ 16,4 tỷ đồng cho các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo điều 127 Luật các TCTD và theo các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 điều 12 Thông tư 36, chiếm 0,1% vốn tự có.

Về hoạt động kinh doanh, năm vừa qua ngân hàng ghi nhận tổng tài sản tăng trưởng 16% lên 149.470 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14,8% lên 117.540 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 101.399 tỷ tăng 14,6% (không bao gồm trái phiếu VAMC), tỷ lệ nợ xấu ở 2,27%. Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng là 1.009 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 817,2 tỷ đồng.

Với kết quả này, HĐQT ngân hàng trình việc dùng phần lớn lợi nhuận để bù đắp lỗ lũy kế mà không chia cổ tức. Cụ thể, lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 834,5 tỷ đồng, đã được bù đắp từ lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ qua các năm gồm 22 tỷ năm 2015, 242,8 tỷ năm 2016 và 483 tỷ năm 2017; từ các khoản điều chỉnh khác là 86,6 tỷ đồng. Do đó, đến cuối năm 2017, ngân hàng đã xử lý hết lỗ lũy kế.

Năm 2018, EIB đề ra chỉ tiêu tổng tài sản tăng 19%, huy động vốn tăng 26% và dư nợ cấp tín dụng tăng 12% (theo hạn mức NHNN thông báo và sẽ xin điều chỉnh tăng trong điều kiện kinh doanh thuận lợi). Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với năm vừa qua.

Theo NDH