(BĐT) - Công tác đấu thầu năm 2019 tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tiếp tục có những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, trong đó một phần quan trọng nhờ đẩy mạnh thực hiện mua sắm tập trung (MSTT). Tuy nhiên, công tác này đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.
Năm 2020, EVNGENCO2 tiếp tục triển khai mua sắm tập trung cho công trình điện mặt trời áp mái

Năm 2020, EVNGENCO2 tiếp tục triển khai mua sắm tập trung cho công trình điện mặt trời áp mái

Cụ thể, năm 2019, Tổng công ty tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 786 gói thầu với tổng giá gói thầu là 5.323 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.873 tỷ đồng, chênh lệch 449,3 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 8,44% (tỷ lệ tiết kiệm năm 2018 là 10,26% và năm 2017 là 13,26%).

Từ năm 2013, EVNGENCO2 đã tiến hành MSTT đối với những dịch vụ như bảo hiểm tài sản, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Hiệu quả tiết kiệm trong đấu thầu rất cao. Điển hình, năm 2018 - 2019, EVNGENCO2 tổ chức MSTT đối với các gói thầu về lĩnh vực công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy, thông qua MSTT đã lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và giá cả hợp lý, tiết kiệm được thời gian lựa chọn nhà thầu và chi phí cho doanh nghiệp. Năm 2020, EVNGENCO2 tiếp tục triển khai MSTT cho công trình điện mặt trời áp mái được thực hiện tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Tuy nhiên, hiện EVNGENCO2 gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện MSTT. Trước tiên là vấn đề vượt giá trong MSTT. Quy định về nguyên tắc trong MSTT tại Điều 68 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu rõ, việc MSTT phải được thực hiện thông qua đơn vị MSTT. Đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải áp dụng MSTT, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thỏa thuận khung và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua MSTT trên cơ sở thỏa thuận khung… Trường hợp nhà thầu được lựa chọn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu có giá dự thầu không vượt giá gói thầu MSTT, tuy nhiên, giá chào chi tiết lại vượt dự toán của một vài đơn vị (giảm nhiều ở một vài đơn vị thuận lợi về địa lý, tăng thêm chi phí ở một vài đơn vị không thuận lợi…). Tình huống này hiện chưa có văn bản hướng dẫn. Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP chỉ hướng dẫn trong trường hợp vượt giá gói thầu.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành đầy đủ các mẫu hồ sơ mời thầu, song chưa có mẫu cho các gói thầu MSTT. Khi đấu thầu tập trung phải vận dụng các mẫu hồ sơ mời thầu khác nên rất khó để tổ chức đấu thầu qua mạng. Lý do là các mẫu biểu của đấu thầu qua mạng đều cố định trên webform.