Ngày 20/4 tới, CTCP Everpia (EVE) sẽ triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tại kỳ họp này, Hội đồng quản trị của EVE trình Đại hội thảo luận, thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế.
EVE trình kế hoạch phát hành 12 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, nếu được cổ đông thông qua, trong năm nay, EVE sẽ phát hành 12 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm.

Ngoài trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 1.150 tỷ đồng doanh thu, 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị EVE còn trình phương án chi 77 tỷ đồng cho mở mới showroom, nâng cấp đại lý, nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm mới.

Trong chiến lược 5 năm 2018-2022, Công ty chú trọng đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường phía Nam, mở rộng thêm những kênh bán hàng mới hiện đại bên cạnh duy trì các kênh bán hàng truyền thống.

Theo ĐTCK