(BĐT) - Đấu thầu qua mạng hay đấu thầu điện tử (e-GP) là xu thế tất yếu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu.
e-GP: Con đường minh bạch và hiệu quả

Sau hơn 1 năm triển khai đấu thầu điện tử theo lộ trình bắt buộc quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (24/8/2016 - 24/8/2017), Báo Đấu thầu xuất bản số đặc biệt với chủ đề e-GP: Con đường minh bạch và hiệu quả nhằm phân tích, chỉ rõ những thuận lợi và hiệu quả của e-GP, phản ánh thực trạng triển khai e-GP theo lộ trình bắt buộc để từ đó truyền tải thông điệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thay đổi tư duy nhận thức và thúc đẩy e-GP phát triển mạnh hơn ở nước ta.