Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ do tổng thầu nợ nhà thầu phụ 400 tỷ đồng

Ngày 2-3, Bộ GT-VT đã họp kiểm điểm tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. 
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ do tổng thầu nợ nhà thầu phụ 400 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GT-VT), dự án đang vướng mắc trong giải ngân, thanh toán của tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) cho các nhà thầu phụ, nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ban kiến nghị Bộ GT-VT có ý kiến với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, tổng thầu EPC, chuyển trực tiếp tiền giải ngân của dự án về tài khoản của tổng thầu EPC tại Việt Nam; lãnh đạo tổng thầu EPC ủy quyền cho nhân sự tại Việt Nam, sử dụng số tiền trong tài khoản, chi trả trực tiếp cho các nhà thầu phụ, bảo đảm nguồn vốn dự án sử dụng đúng mục đích. 

Ông Dư Giang, Giám đốc điều hành dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho biết, tiến độ một số ga đang chậm 10-20 ngày so với kế hoạch. Hiện tổng thầu đang nợ các nhà thầu phụ khoảng 400 tỷ đồng. Tổng thầu sẽ tiếp tục làm việc với Phòng Thương mại Trung Quốc, để thống nhất tổng mức đầu tư, sau đó sẽ giải ngân thêm khoảng 19 triệu USD. Đồng thời, sẽ huy động thêm vốn nhằm giải quyết khó khăn, phấn đấu đến tháng 9-2016 cơ bản hoàn thành các hạng mục.

Chuyên đề