(BĐT) - Ngày 3/1/2019 tới, Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2018 với tỷ lệ 36%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/1/2019.

Đồng thời, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 tại Trụ sở Công ty vào ngày 26/1/2019.

Về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 190,56 tỷ đồng, tăng 10,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 86,47 tỷ đồng, tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2017.

Mới đây, HĐQT Công ty đã thông qua tình hình dự kiến doanh thu năm 2018 ước đạt 213 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 116,9 tỷ đồng.