CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) cho biết, trong quý I/2016, Công ty đạt tổng doanh thu 783 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm; lãi trước thuế 109 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch năm.
DRC đạt 109 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I

Quý II/2016, DRC đặt mục tiêu đạt 1.061 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

HĐQT DRC vừa phê duyệt bản vẽ thi công bổ sung và dự toán xây dựng công trình Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial, công suất 600.000 lốp/năm - giai đoạn 2, với tổng giá trị dự án hơn 704 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí thiết bị với khoảng 593 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sẽ được lấy từ vốn chủ sở hữu 201,6 tỷ đồng và vốn vay thương mại 502,6 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong năm 2016 và 2017.

Được biết, ĐHQT DRC đã thống nhất chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% và chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30%.

Theo ĐTCK