(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán: DPM) vừa công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng sản xuất năm 2020 là 1.035.750 tấn phân bón và hóa chất các loại

Tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng sản xuất năm 2020 là 1.035.750 tấn phân bón và hóa chất các loại

Cụ thể, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng sản xuất là 1.035.750 tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó đạm Phú Mỹ là 785.000 tấn, NPK Phú Mỹ là 180.000 tấn; tổng sản lượng kinh doanh là 1.263.800 tấn phân bón, hóa chất các loại, trong đó sản lượng kinh doanh hai sản phẩm chính đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ là 960.000 tấn.

Về chỉ tiêu tài chính, Tổng công ty dự kiến tổng doanh thu (hợp nhất) năm 2020 là 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ đồng, sau thuế là 433 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

So với năm 2019 và đặt trong bối cảnh khó khăn chung của ngành nông nghiệp, phân bón hiện nay, đây là kế hoạch khá ấn tượng vì tăng trưởng ở mọi chỉ tiêu chính, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần so với kế hoạch năm 2019.