(BĐT) - Ngày 29/3 tới, Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (mã chứng khoán: DP3) sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

HĐQT Công ty đã thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 28/6/2021.

Như vậy, với hơn 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 69 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020, Công ty đạt gần 398 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,2% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế tăng 37,8%, đạt 114 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên của Công ty dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4/2021, địa điểm tổ chức tại tại Hội trường Công ty, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.