(BĐT) - Năm 2021, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) đúng vào dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đây là giai đoạn đặc biệt với nhiều lợi thế, thời cơ để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Ảnh: Lê Tiên

Ảnh: Lê Tiên

Nhân dịp này, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Đột phá chiến lược, tăng trưởng bền vững” nhìn lại những mốc son của lịch sử và phân tích, đánh giá các đột phá mang tính chiến lược hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển thịnh vượng, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.