(BĐT) - Hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 16/20 dự án điện gió được quy hoạch đã có chủ đầu tư. Điều này giúp đưa Sóc Trăng trở thành địa phương dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thu hút đầu tư dự án điện gió. Chỉ tính riêng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đã có 10 dự án nhà máy điện gió đang triển khai, tổng công suất 442 MW.
Đồng bộ chính sách bồi thường để tạo đồng thuận khi triển khai dự án điện gió ảnh 1

Ông Vương Quốc Nam,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Tuy nhiên, việc triển khai dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hàng lang lưới điện và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng, gồm các dự án nhà máy điện gió (số 1, số 2, số 18, số 19, số 20), Dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2, Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Đông 2...

Qua nắm bắt thực trạng khó khăn của địa phương, của các nhà đầu tư, UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu UBND thị xã Vĩnh Châu, tổ công tác liên ngành của Tỉnh, trung tâm quỹ đất phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục vận động, tuyên truyền, thỏa thuận các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được triển khai đồng bộ, thống nhất để tạo sự tin tưởng cho người dân. Đặc biệt, trong thời gian tới địa phương cần phải phân nhóm, tách từng trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng để giải quyết khẩn trương, thấu đáo, tránh chậm trễ trả lời kiến nghị của người dân. Đồng thời, để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân yên tâm sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, tỉnh Sóc Trăng sẽ tăng cường nắm tình hình nhằm đảm bảo an ninh trật tư tại các khu vực triển khai thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.