(BĐT) - Qua rà soát, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 28/32 thủ tục hành chính (TTHC). Việc cải cách TTHC sẽ giúp tiết kiệm được hơn 9,4 tỷ đồng, tương đương 7,98% chi phí tuân thủ TTHC. Trong các thủ tục hành chính được đề xuất, có một số thủ tục liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Trong các TTHC được đề xuất, có một số thủ tục liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong các TTHC được đề xuất, có một số thủ tục liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Tổng cục đề xuất bãi bỏ các giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (cấp Giấy phép khai thác khoáng sản); báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt)…

Về thời gian giải quyết TTHC, một số TTHC được Tổng cục đề xuất cắt giảm. Trong đó, đối với cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình, Tổng cục đề xuất giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 10 ngày xuống 3 ngày làm việc.