Báo Đấu thầu số 114 - 115 ra ngày 21/6/2023

Báo Đấu thầu số 114 - 115 ra ngày 21/6/2023

(BĐT) - Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Cùng doanh nghiệp vượt khó” , bàn về mối quan hệ doanh nghiệp với báo chí, những thách thức thời đại và giải pháp vượt qua để cùng phát triển, góp sức xây dựng nền kinh tế tốt đẹp hơn. Cùng với việc cập nhật các thông báo mời thầu, Báo Đấu thầu số này có nhiều bài viết hấp dẫn.

Chuyên đề