(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawaco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 1.933 tỷ đồng, giảm 3,3% so với năm 2021; lợi nhuận gộp của Hawaco đạt 1.046,5 tỷ đồng, giảm 4,1%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là âm 59,7 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý của Hawaco là 828 tỷ đồng, tăng 2,7%. Kết quả, lợi nhuận ròng của Hawaco đạt 148,3 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2020.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Hawaco đạt 6.278,8 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 2.572 tỷ đồng, chiếm 41%.